Алкиден грунд
BC 200Алкиден грунд
Авто грунд
BC 210Авто грунд
Алкидно - стиролен грунд
BC 215Алкидно - стиролен грунд
Грунд универсален бързосъхнещ
BC 225Грунд универсален бързосъхнещ
Подобряване на производствения капацитет на „Боди Колор“ ООД с цел постигане на устойчиво и конкурентоспособно развитие на предприятето (Договор № BG16RFOP002-2.001-1010-C01) x

Body-Color.bg

Грундове

BC 210 Авто грунд

Бързосъхнещ грунд за антикорозионна защита на изделия от черни метали. Отличава се с добра запълваща способност. Лесно се шлайфа. 

Свързани продукти 1/1

© 2024 Body Color. Всички права запазени.