Авто емайллак
ВС 10Авто емайллак
2К акрилна боя
BC 772К акрилна боя
2K Акрилатна боя MIX
ВС 882K Акрилатна боя MIX
Подобряване на производствения капацитет на „Боди Колор“ ООД с цел постигане на устойчиво и конкурентоспособно развитие на предприятето (Договор № BG16RFOP002-2.001-1010-C01) x

Body-Color.bg

Емайллакове

ВС 10 Авто емайллак

Готови цветове алкиден емайллак по каталог (BC), 

за частично или цялостно боядисване на моторни превозни  

средства. 

© 2024 Body Color. Всички права запазени.