2К акрилатен грунд-филер  3+1
BC 2302К акрилатен грунд-филер 3+1
2К акрилатен грунд-филер  4+1
BC 2402К акрилатен грунд-филер 4+1
2К акрилатен грунд-филер  5+1
BC 2502К акрилатен грунд-филер 5+1
Подобряване на производствения капацитет на „Боди Колор“ ООД с цел постигане на устойчиво и конкурентоспособно развитие на предприятето (Договор № BG16RFOP002-2.001-1010-C01) x

Body-Color.bg

Грундове

BC 230 2К акрилатен грунд-филер 3+1

Акрилатен грунд, предназначен за частичен или пълен ремонт на автомобили и други транспортни средства. Притежава отлични запълващи свойства, лесно се шлайфа. 

Свързани продукти 1/3

© 2024 Body Color. Всички права запазени.