Базисен  металик
BC 90Базисен металик
Базисен  металик
BМC 90Базисен металик
1К База MIX
BC 991К База MIX
Подобряване на производствения капацитет на „Боди Колор“ ООД с цел постигане на устойчиво и конкурентоспособно развитие на предприятето (Договор № BG16RFOP002-2.001-1010-C01) x

Body-Color.bg

Базови покрития

BC 90 Базисен металик

Готови цветове базисен металик по каталог (BC),  

за репарация или цялостно боядисване на автомобили

и други транспортни средства.

Свързани продукти 1/1

© 2024 Body Color. Всички права запазени.