2К безцветен покривен лак MS
BC 552К безцветен покривен лак MS
2К безцветен покривен лак HS
BC 602К безцветен покривен лак HS
2К безцветен покривен лак HS
BC 652К безцветен покривен лак HS
Подобряване на производствения капацитет на „Боди Колор“ ООД с цел постигане на устойчиво и конкурентоспособно развитие на предприятето (Договор № BG16RFOP002-2.001-1010-C01) x

Body-Color.bg

Лакове

BC 55 2К безцветен покривен лак MS

Двукомпонентен безцветен лак предназначен за частичен

или цялостен ремонт на автомобили и други траспортни средства.

© 2024 Body Color. Всички права запазени.