Разредител Кореселин
BC 015Разредител Кореселин
Подобряване на производствения капацитет на „Боди Колор“ ООД с цел постигане на устойчиво и конкурентоспособно развитие на предприятето (Договор № BG16RFOP002-2.001-1010-C01) x

Body-Color.bg

Разредители

BC 015 Разредител Кореселин

Разредител за алкидни и нитроцелулозни продукти. 

Свързани продукти 1/2

© 2024 Body Color. Всички права запазени.