Разредител-ускорител  20:80
BC 320Разредител-ускорител 20:80
Подобряване на производствения капацитет на „Боди Колор“ ООД с цел постигане на устойчиво и конкурентоспособно развитие на предприятето (Договор № BG16RFOP002-2.001-1010-C01) x

Body-Color.bg

Втвърдители

BC 320 Разредител-ускорител 20:80

Този продукт значително намалява времето за съхнене при алкидни продукти

(BC 10, BC 11) и е предназначен основно за тях, но може да се използва и при матова боя „Сатине"ВС 14,  като съотношението на смесване е 10:90. След добавянето му се препоръчва да се намали количеството на използвания разредител.

Свързани продукти 1/3

© 2024 Body Color. Всички права запазени.