2К втвърдител 3+1
BC 3302К втвърдител 3+1
2К втвърдител 4+1
BC 3402К втвърдител 4+1
2К втвърдител MS
BC 3502К втвърдител MS
2К втвърдител 5+1
BC 3512К втвърдител 5+1
2К втвърдител HS
BC 3602К втвърдител HS
2К втвърдител HS
BC 3652К втвърдител HS
2К втвърдител MS S
BC 3702К втвърдител MS S
2К втвърдител MS N
BC 3882К втвърдител MS N
Подобряване на производствения капацитет на „Боди Колор“ ООД с цел постигане на устойчиво и конкурентоспособно развитие на предприятето (Договор № BG16RFOP002-2.001-1010-C01) x

Body-Color.bg

Втвърдители

BC 365 2К втвърдител HS

 

Втвърдител забезцветен покривен лак HS BC 65. 

Свързани продукти 1/1

© 2024 Body Color. Всички права запазени.