Полиестерен шпахтел кит
BC 01Полиестерен шпахтел кит
Полиестерен шпахтел кит със стъклени нишки
BC 02Полиестерен шпахтел кит със стъклени нишки
ALU Полиестерен шпахтел кит
ВС 04ALU Полиестерен шпахтел кит
Подобряване на производствения капацитет на „Боди Колор“ ООД с цел постигане на устойчиво и конкурентоспособно развитие на предприятето (Договор № BG16RFOP002-2.001-1010-C01) x

Body-Color.bg

Китове

BC 01 Полиестерен шпахтел кит

Двукомпонентен шпахтел кит, подходящ за запълване на големи

неравности и грапавини върху метални и дървени повърхности.

© 2024 Body Color. Всички права запазени.