Тонираща система в заводски условия - Фабрика за цветове
Тонираща система в заводски условия - Фабрика за цветове
BODYBASE MIX BODYCRYL
BODYBASE MIX BODYCRYL
Система за оцветяване на вододисперсионни и алкидни бои за вътрешно и външно боядисване
Система за оцветяване на вододисперсионни и алкидни бои за вътрешно и външно боядисване
Подобряване на производствения капацитет на „Боди Колор“ ООД с цел постигане на устойчиво и конкурентоспособно развитие на предприятето (Договор № BG16RFOP002-2.001-1010-C01) x

Body-Color.bg

BODYBASE MIX BODYCRYL

MIX системата за акрилни бои (BC 88) BODYCRYL включва 16 основни цвята, с които могат да се произведат почти всички използвани за боядисване на автомобили акрилни цветове, а също и цветовете по RAL скалата.

MIX системата за базови бои (BC 99) BODYBASE включва 71 базови компонента (монопигментни, перли и металици с различна едрина на алуминиевите частици).

Цялата информация за рецептурите за цветовете, които може да намерите в колор-бокса е в компютърната програма ВODY MIX, която се актуализира на всеки шест месеца за нови цветове на новите автомобили.

Отличителна черта на получените бои е добра покривност, лесно нанасяне и трайност на цветовете и покритията.

Цветови каталози

Още снимки на системата 1/2

BODYBASE MIX BODYCRYLWindows (zip), 59.7 MB
© 2024 Body Color. Всички права запазени.