Тонираща система в заводски условия - Фабрика за цветове
Тонираща система в заводски условия - Фабрика за цветове
BODYBASE MIX BODYCRYL
BODYBASE MIX BODYCRYL
Система за оцветяване на вододисперсионни и алкидни бои за вътрешно и външно боядисване
Система за оцветяване на вододисперсионни и алкидни бои за вътрешно и външно боядисване
Подобряване на производствения капацитет на „Боди Колор“ ООД с цел постигане на устойчиво и конкурентоспособно развитие на предприятето (Договор № BG16RFOP002-2.001-1010-C01) x

Body-Color.bg

Тонираща система в заводски условия - Фабрика за цветове

Тонираща система в заводски условия - Фабрика за цветове

Цветови каталози

Още снимки на системата 1/8

© 2024 Body Color. Всички права запазени.