Подобряване на производствения капацитет на „Боди Колор“ ООД с цел постигане на устойчиво и конкурентоспособно развитие на предприятето (Договор № BG16RFOP002-2.001-1010-C01) x

Body-Color.bg

BodyColor

BodyColor

Под тази марка се произвеждат продуктите, предназначени за авторепаратура.

Alkydem

Alkydem

Под тази марка сме наложили продуктите за индустрията и за дома и строителството.

© 2024 Body Color. Всички права запазени.