Подобряване на производствения капацитет на „Боди Колор“ ООД с цел постигане на устойчиво и конкурентоспособно развитие на предприятето (Договор № BG16RFOP002-2.001-1010-C01) x

Body-Color.bg

"БОДИ КОЛОР" ООД е основана през 1995 г. Производствената база на фирмата се намира в индустриалната част на София, кв.Илиянци. Основният предмет на дейност на "БОДИ КОЛОР" ООД е производство на бои, лакове, китове и разредители.

 

Продуктите, се предлагат под регистрирани търговски марки "АЛКИДЕМ" и "БОДИ КОЛОР" и се групират в три основни групи.

 

С най-голям относителен дял са продуктите за авторепаратура - бои, лакове, китове, грундове. Фирмата има разработена и внедрена MIX система за авторепаратурни бои - 2К АCRYLIC и 1К BASE COAT - цветни, металици и перли. MIX системата покрива над 40 000 цвята от всички марки автомобили.

 

Втората група продукти са предназначени за приложение в строителството - латексови бои, фасадни бои и грундове. С цел по-пълно задоволяване изискванията на клиентите и за тази група продукти се използва MIX система за тониране.

 

Третата група продукти, произвеждани от "БОДИ КОЛОР" ООД са индустриалните бои, лакове и грундове, които са предназначени предимно за машиностроителните предприятия, за защита от корозия и декорация на произвежданата от тях продукция.

 

Производството на бои и лакове и останалите продукти се контролира от добре оборудвана химическа лаборатория. Във фирмата работят четирима инженер-химици с голям и дългогодишен опит в лаково-бояджийската промишленост, което допринася за високото качество на произвежданата продукция и европейското ниво на новоразработваните продукти.

 

Продуктите на фирмата се продават с успех в цялата страна, като ценово сме доста по конкурентни от останалите фирми, предлагащи подобни продукти. "БОДИ КОЛОР" ООД изнася част от своята продукция в Русия, Украйна, Сърбия и Гърция.

 

Всички предлагани от фирмата продукти са съобразени с изискванията за VOC (летливи органични съединения) и покриват европейските норми.

 

Фирмата притежава сертификат по ISO 9001:2008 в съответствие с процедурите на TUV NORD CERD. Сертификатът е под № 44 100 081079.

Галерия 1/7

© 2024 Body Color. Всички права запазени.