Акрилатен латекс "ALKYDEM"
Акрилатен латекс "ALKYDEM"
Екологичен дишащ латекс "ALKYDEM"
Екологичен дишащ латекс "ALKYDEM"
Акрилатна релефна боя "ALKYDEM"
Акрилатна релефна боя "ALKYDEM"
Акрилатна фасадна боя "ALKYDEM"
Акрилатна фасадна боя "ALKYDEM"
Силиконова фасадна боя "ALKYDEM"
Силиконова фасадна боя "ALKYDEM"
Акрилатен грунд за дисперсионни бои "ALKYDEM"
Акрилатен грунд за дисперсионни бои "ALKYDEM"
Подобряване на производствения капацитет на „Боди Колор“ ООД с цел постигане на устойчиво и конкурентоспособно развитие на предприятето (Договор № BG16RFOP002-2.001-1010-C01) x

Body-Color.bg

Акрилатна релефна боя "ALKYDEM"

Боя за вътрешно и вънщно боядисване. Походяща за оцветяване с MIX системи. 

© 2024 Body Color. Всички права запазени.